Bål: når, hvor og hvordan

Når kan du brenne bål ?

I Norge er det generelt bålforbud i perioden fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grille eller bruke engangsgrill i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. For å få informasjon om skogbrannfare, kan du sjekke yr.no.

Hvor kan du brenne bål?

Det finnes mange etablerte bålplasser som kan brukes året rundt, og flere kommuner har oversikt over godkjente ildsteder. Du kan for eksempel finne informasjon om dette på Oslo Kommunes nettsider. Når du søker etter et egnet sted for bål, er det alltid lurt å se etter områder der det tidligere har blitt brent bål for å unngå unødig skade på naturen. I tillegg er det viktig å gjøre deg kjent med reglene i området du befinner deg i, og vær spesielt oppmerksom på eventuelle regler i verneområder og nasjonalparker.

Her er noen gode retningslinjer for bålbruk

Det finnes mange etablerte bålplasser som kan brukes året rundt, og flere kommuner har oversikt over godkjente ildsteder. Du kan for eksempel finne informasjon om dette på Oslo Kommunes nettsider. Når du søker etter et egnet sted for bål, er det alltid lurt å se etter områder der det tidligere har blitt brent bål for å unngå unødig skade på naturen. I tillegg er det viktig å gjøre deg kjent med reglene i området du befinner deg i, og vær spesielt oppmerksom på eventuelle regler i verneområder og nasjonalparker.

Her er noen gode retningslinjer for bålbruk

  1. Unngå å tenne bål hvis underlaget kan antenne lett.
  2. Unngå å tenne bål når det er sterk vind.
  3. Unngå å tenne bål tett inntil busker og trær.
  4. Unngå å gjøre skade på friske trær.
  5. Unngå å bygge bålplass på bart fjell, da berget kan sprekke.
  6. Sørg alltid for å ha vann i nærheten i tilfelle brannen sprer seg.

Hvordan lager du bål?

Når du skal lage bål, er det viktig å ta med tørr ved hjemmefra eller samle det underveis på turen. Du kan bruke tørre kvister du finner i skogen, men vær nøye med å unngå å skade friske trær. Det er nyttig å ha med en spikkekniv slik at du kan skjære av fliser og tynne pinner til opptenning. Bjørkenever fungerer også godt som opptenningsmateriale, men vær forsiktig og ta kun av det ytterste laget for å unngå skade på trærne.Det finnes ulike måter å bygge opp et bål på. Her er to eksempler:

Pyramidebål
Start med å samle fliser, småved og never. Tenn på dette materialet. Deretter kan du bygge videre utover med større og større pinner. Når bålet har tatt ordentlig fyr, kan du legge til vedkubber for å opprettholde flammene.

Pagodebål
Begynn med å legge de største kubbene ved siden av hverandre nederst, med litt mellomrom. På tvers av disse legger du litt mindre kubber, og deretter et nytt lag på tvers av disse igjen. Sørg for å ha litt avstand mellom kubbene slik at luft kan komme til. På toppen legger du opptenningsveden. Når du tenner på småveden på toppen, vil bålet brenne nedover, og etter hvert vil også de store kubbene ta fyr. Det er viktig å ikke bruke mer ved enn du trenger, og sørg for at noen alltid har ansvar for bålet og brannsikkerheten. Unngå å brenne plast og annen søppel. Når du forlater bålet, sørg for at det er helt slukket. Knus kullbitene og legg tilbake eventuelle steiner du har brukt.

Husk at det er viktig å være ansvarlig når du tenner bål og alltid respektere gjeldende regler og retningslinjer for bålbruk i området du befinner deg i.