Museum

Spydeberg Prestegård

Formalhagen på prestegården

Denne vakre hagen ble ferdig restaurert i 2014 og er den best dokumenterte i Norge fra 1700 tallet. Det er virkelig verd å besøke hagen der den ligger med sine sjeldne gamle planter, urter og blomster.

Jacob Nicolaj Wilse var en typisk representant fra opplysningstiden og prest i Spydeberg fra 1768 til 1786. Han bodde på prestegården og planla i detalj hvordan hagen skulle se ut etter mønster fra utlandet. Wilse brevvekslet med den svenske botanikeren Carl von Linné og fikk plantefrø tilsendt fra ham.

I tillegg til prestegjerningen var han en fremragende vitenskapsmann innen natur- og kulturhistorie. Langt forut for sin tid gjorde han systematiske meteorologiske målinger i Spydeberg som de første i Norge, og samarbeidet med meteorologer i Berlin, Paris og København.

Wilses bokverk «Spydebergs Beskrivelse «fra 1779 er et kjent referanseverk ved nordiske universiteter. Han virket også som en pådriver i arbeidet med å opprette eget universitet i Oslo.

Guiding, se Stiftelsen Spydeberg Prestegård: https://www.spydebergprestegaard.com

Prestegårdbygningen.

Det var her, den 8. august i 1814, at vår nye konge fra maidagene, Christian Fredrik, holdt statsråd som ledet til Mossekonvensjonen. Han ville ha slutt på krigen med Sverige og trefningene som blant annet fant sted ved Glomma i Spydeberg. Etter Mossekonvensjonen abdiserte han, kun etter noen måneder som regent. Vi fikk en unionstraktat med Sverige med et slags eget «selvstyre», men underlagt det Svenske monarkiet og dets utenriks politikk. Hovedbygningen, stabburet, tunet og hagen på prestegården ble fredet av Riksantikvaren i 1991.
Prestegården eies av en egen stiftelse, og har en venneforening som har mye aktiviteter hele året. Se oppdatert informasjon:
Utleie og guiding, se Stiftelsen Spydeberg Prestegård https://www.spydebergprestegaard.com

Spydeberg bygdetun

Spydeberg bygdetun ligger ca. 3 km nord for Spydeberg sentrum i skogbrynet ved Hov gamle skole. Arbeidet på «Havsvangen» startet i 1947 på et 6 da vakkert område hvor det fra før lå en samling gravhauger. Bygdetunet ble åpnet i 1955 og eies av Spydeberg Historielag som ble stiftet i 1948. På tunet er det 9 antikvariske bygninger som kommer fra forskjellige steder i bygda og samlet blir et gårdstun. Like ved ligger også ei gammel husmannsstue. Museet kan vise til over 1000 gjenstander i samlingen sin. Spesielt er skolehuset som viser både omgangsskole og den første faste skolen. Sentralt på området ligger 3 gravhauger som er gravd ut og registrert, men lagt opp igjen slik de lå.

http://www.spydeberghistorielag.no

Galtebo våpensamling

På Galtebo gård har de en gammel privat våpensamling i et ildsikkert rom som kalles «panserkjeller». Den inneholder over 200 våpen, rifler, pistoler, flintdolk, kanoner m.m. – de eldste fra 1700-tallet. Den unike samlingen ble skjenket til Spydeberg kommune i 1933 av Hans E. Galtebo. Omvisning må avtales med kommunen/grunneier.

Smalelvamuseet

Ca. 6 km nord-øst for Spydeberg sentrum på Stegenveien kommer vi til Solbergkrysset. En kilometer herfra og vestover fører oss mot Smalelva, som renner fra innsjøen Lyseren til Glomma (Storelva).
Det er mulig å parkere ved pumpehuset. Herifra er det merket stier, Smalelvastien som går langs elva. Speiderstien følger veien gjennom Nestingen gård og ned til Speiderhytta og til det nedlagte kraftverket som også inneholder et museum. Museet ble åpnet i 1993 og forteller historien om virksomheten langs elva. Smalelva var knyttet til en lang rekke former for industri fra 1500 tallet til 1968 da produksjonen av elektrisk kraft stanset. Omvisning må avtales med grunneier på Nestingen/kommunen.
https://www.ostfoldguide.no/smalelva-museet

Se også:
https://www.facebook.com/spydeberghistorien/photos/bergerdalen-og-kraftstasjonen-dette-er-en-plass-man-kan-komme-til-via-flere-retn/364618543966503/?paipv=0&eav=AfZDkhMTxhIBBAurOaa5ZDCOrI9U-MdB4AsWsqmoZBvrNybD-s9GH-klEn3ZdzxBnag&_rdr

Oppgangssaga på Sagbakken

Fra 1600-tallet. Er restaurert og blir tatt i bruk for visning ved enkelte anledninger.

http://www.spydeberghistorielag.no/oppgangssag/

Amundrud

1 km nordvest for Lyseren finner vi Amundrud gårdsmuseum åpnet 1998. Har en enestående samling av bl.a. symaskiner i tillegg til mye gammelt gårdsutstyr. Det er også laget en 1,3 km tursti på gården.

Omvisning må avtales med grunneier.