Langnes

En tur ut til batteriet kan være veldig fint for ro og ettertanke. Her finner du benkebord til hvile og kunne spise niste samtidig som du nyter utsikten over Glomma. Og her sitter du på virkelige historiske tufter. Du kan tydelig se de gamle forsvarsverkene som var innenfor et nå fjernet piggtrådgjerde, bare porten står igjen. Området er veldig spennende for liten og stor, mye å utforske. Det er satt opp sikringsgjerde mot den bratte skråningen mot Glomma og forsvarsverkene inne i fjellet og som skulle verne jernbanebrua. OBS! gjerdet framstår i dag som usikker, så pass på barna!

Før unionsoppløsningen i 1905 var Spydeberg ansett som et viktig strategisk område ved et eventuelt angrep fra øst. Det ble derfor i årene 1899 – 1920 anlagt nye befestningsanlegg i en kjede langs Glomma: Skorobatteriene, Langnesbatteriet på Bovim og Graakollbatteriet på Grååsen. Her var det betydelig militær aktivitet fram til unionskrisen var over.

Adkomst til Langnes batteri: Veien ut til batteriet er i dag del av en gårdsvei til Bovim gård og er ikke kjørbar. Lettest ankommer man batteriet via en merket tursti fra Mailundveien eller Glendeveien ved gårdveien til Søndre Genne. Kommer du sørfra, fra Fossumbrua (Fiskestien), så møter du stien ut til Langnes.

https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/landsverneplan-for-forsvaret/ostlandet/langenesbatteriet/

Kart kommer snart