Bilder kommer snart

Gamle Byveiene Folkestien

Denne stien kan gi deg en fin rundtur på vei, gårdsvei, skog og mark. Stien leder deg til stinettet i Ulvåsen. Her finner du merkede stier som leder deg rundt og over åsen. På turen kan du registrere deg på to av 1000 på tur sine registrerings bøker. Her kan du komme tilbake gårdveien ved Hollbebøl.

Du kan også ta en kortere tur. Ved Eikeberg ved Knapstad kan du følge Hestehagenveien sørover og følge sti som går under en bru ved jernbanen. Her kommer du til et lite småbruk, Myrer. Rett før du kommer inn på tunet, så har grunneierne laget en spennende oppdagelses sti med mange figurer av alle slag. Du må virkelig ta med barna hit, og bruk god tid! Du oppdager stadig noe nye nytt! Følg så Spydebergveien og gangvei tilbake.

Stien mellom Løvestad og Knapstad følger en gammel vei. Denne veien var en sørgående sløyfe av den Indre Kongevei som gikk fra Kråkstad, Sulebru, Holt, Ekeberg, Løvestad i Spydeberg og til Onstad sund. Denne veien ble kalt Byveien, eller Christianiaveien.

Hovedveien, Den indre Kongevei, gikk fra Christiania over Ekebergåsen, om Ljarbu og Ski

og videre til Vegger, Hovin kirke og ferge over Glomma ved Onstadsund. Veien gikk så over Mona og til Ørje.

Kongeveien hadde enda en forgrening som gikk over det som i dag heter Bjabergveien og bort til Spydeberg kirke og langs Glomma til Heli Kirke.

Parkering: Spydeberg sentrum

Kart kommer snart