Bilde kommer snart

Smalelvastien

Smalelva er ei veldig kort elv (6km) og renner ut fra demningen ved Lyseren og ned til Glomma med et fall på 80 m.

Smalelvastien går kun langs en del av elvefaret, fra pumpehuset på Ligotveien ved Nestingen, og ned til Stegenveien ved Grinda. Dette er virkelig en historisk opplevelsessti! Du går delvis langs den gamle rørgata til Spydeberg kraftstasjon, og du passerer tufter og rester fra en svunnen tid. Her har det vært virksomheter helt tilbake til 1500 tallet. Da Østfoldbanen skulle bygges var til og med de første planene at Spydeberg stasjon skulle legges til Nestingen!

Det er registrert hele 62 tidligere aktiviteter langs elva. Det var 6 sagbruk, 14 kverner og møller, 4 fargerier, 1 kruttmølle, 2 papirfabrikker, 2 brennerier, 3 teglverk.

Tenk på alle de menneskene og all den aktiviteten som var her, og nå kan vi bare se restene av tufter og demninger.

Den siste store aktiviteten som var langs Smalelva, er Spydeberg kraftstasjon, bygget i 1911 og nedlagt i 1968. Selve bygget ble restaurert 1993/94. I første etasje står fortsatt de to francisturbinene og i andre etasje ble det laget et museum over all den virksomhet som var langs elva. Museet eies av kommunen og omvisning/guiding må gjøres etter avtale. Også Møllerstua til Berger er godt bevart, med en kvernstein på trammen.

Smalelvastien har forgreninger til Bergerstien og Speiderstien.

Parkering nordfra: Parker ved pumpehuset i dumpa der Smalelva krysser Ligotveien.

Parkering sydfra: Du kan parkere ved pumpehuset i nordenden av Glendeveien ved Stegenveien.

Hvis du ønsker å parkere enda nærmere, så kan du kjøre inn gårdsveien inn mot Bøler gård, Stegenveien 226. Det er opparbeidet og skiltet parkering rett før du kommer til gården. Her er også sykkelstativ hvis du kommer syklende.